Accéder au contenu principal

Articles

Sélection

Awesta 2018 18 01

آیا واقعا مایل به سقوط این رژیم هستید یا شوخی میکنید؟
برای سفوط رژیم در دو جبهه داخلی و خارجی باید نبرد کرد نه اینکه بازی تلکرام و فیسبوک نبرد نبرد
اول اینکه بدانیم و آگاه باشیم که هیچ کاری بدون تشکیلات و برنامه و رهبری نمیتوان کرد
از این سه هر چه کم باشد کار خراب است و پیش نمیرود و با پول و قدرت و پست و شهوتهای اهدایی نه خر بشویم نه خر خر شده ها بشویم و نه مرید مزدوران اجاره ای خوش سخن بشویم
از اون طرف افشاگر و رسواگر خدعه و نیرنگ تئطئه های رژیم باشیم یکی از خدعه های چهل ساله اش از بازرگان و بنی صدر تا روحانی و اکنون همین بازی انتخابات و پست ریاست جمهوریست این ارگان را استعمار به ملاها پروژه داده است برای استحکام نظام در داخل و پیش روی در بازار جهانی
مهندس عباس میرزایی که در روز اخر زندگیش با انگشتانش پیروزی را نشان میدهد و در تمامی تظاهرات مشهد با عصا شرکت کرده بود در بیمارستانی در مشهد با یک آمپول کشته شد
یادروز استاد فرود فولادوند ما نباید لحظه ای بزرگانی چون دکتر کوروش آریا منش و شایان کاویانی و استاد روشنگر مسعود انصاری ها را فراموش کنیم
دکتر کاظم سامی و قطب زاده کشته های امروز

Derniers articles

khamenei rouhani zendaniyan

شهبانو در هفتمین سال از جانبازی شاهزاده شهید سخن گفت

شهبانو در هفتمین سال از جانبازی شاهزاده شهید سخن گفت

tazahorat paris trocadero

رپرتاژ لونا شاد از صدای امریکا درباره تلاشهای فکری فرهنگی سیاوش اوستا

هفت دلیل قاطع بر جهالت و خباثت و روانی بودن سید علی خامنه ای

خدعه و لعبه رئاسة الجمهورية،من بنی صدر حتی روحانی و شرطتین جید و سیئی

علی خامنه ای ضد العالم و العالم ضده

دهها بسیجی و پاسدار و فرمانده به مردم پیوستند بیاد شاهزاده شهید

David Abbasi Morgane Awesta - IRAN Manifestations