Accéder au contenu principal

Articles

Sélection

خوب گوش کنید مهربان یاران و هر روز پخش کنید مردم بزرگوار ایران انقلاب نکردند اما استعمار نوین ایران را ویران کرد ّ۱ پروژه پل اردمن کتاب بیزنس پلانی که این بانکدار ورشکسته زندانی برای سعودی و سرمایه جهانی ۵ سال قبل از انقلاب با عنوان سقوط ۵۷ نوشت ۲ پول سعودی ۳ بی بی سی ۴ گوادلپ اینا انقلاب کردند نه مردم ایران مثل میلیونها رای راسها از چهل سال پیش تا دیروز در انتصابات استعماری چشمها و ذهنها را بشوریم و نگویبم مردم مردم مردم و نسل سوخته و ۵۰ میلیون رای دیروز تکرار همان سال ۵۷ است سیاوش اوستا

خوب گوش کنید مهربان یاران و هر روز پخش کنید
مردم بزرگوار ایران انقلاب نکردند
اما استعمار نوین ایران را ویران کرد
ّ۱ پروژه پل اردمن کتاب بیزنس پلانی که این بانکدار ورشکسته زندانی برای سعودی و سرمایه جهانی ۵ سال قبل از انقلاب با عنوان سقوط ۵۷ نوشت
۲ پول سعودی
۳ بی بی سی
۴ گوادلپ
اینا انقلاب کردند نه مردم ایران
مثل میلیونها رای راسها از چهل سال پیش تا دیروز در انتصابات استعماری
چشمها و ذهنها را بشوریم و نگویبم مردم مردم مردم و نسل سوخته و ۵۰ میلیون رای دیروز تکرار همان سال ۵۷ است
سیاوش اوستا


Derniers articles

اعترافات فلاحیان در تایید سازمان جاسوسی الله-بشقاب پرنده روحانی در محرم ...

کشتن تهیدستان دستفروش را متوقف کنیم بهرام بیضایی فلاحیان فاش کرد گلپا از...

بیمارانی را که فردوسی و حافظ شفادادند کربلا و نجف نروید خودمون شفا میدیم

لیلا ایریانا پهلوی فریدون فرخزاد از اوستا و هفت گروه

هفت قدرت در ایران کدامند؟ تحقق آرزوی فرخزاد در باره آخوندکشی

هفت قدرت در ایران کدامند؟ تحقق آرزوی فرخزاد در باره آخوندکشی

LEILA Iriyana PAHLAVI 6 years alireza PAHLAVI

چگونه ده ها بیمار در آرامگاه فردوسی شفا گرفتند وده ها نابینا در آرامگاه ...

pahlaviha 27072017 0000

چگونه شد که شاهزاده شهید علیرضا موسیقی را رها کرده و به تحصیل فرهنگ ایر...